Casitas Select ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN

Algemene Boekingsvoorwaarden

Overeenkomst

Casitas Select is een handelsnaam van Casitas Select S.L., geregistreerd in Cordoba, met BTW nummer ES-B14756373. Wanneer in de hieronderstaande tekst "wij" of "ons" vermeld staat dan betekent dit Casitas Select S.L. Deze overeenkomst beschrijft de algemene boekingsvoorwaarden die automatisch van kracht worden op het moment dat u de eerste betaling heeft voldaan. Voor het maken van een reservering dient u meerderjarig te zijn. U accepteert de algemene voorwaarden uit naam van uw medereizigers en dient hen hiermee bekend te maken. U garandeert gerechtigd te zijn door en namens uw medereizigers tot het maken van de boeking. Wij komen beiden overeen dat de Spaanse wet en jurisprudentie (en geen ander) op deze overeenkomst van toepassing. Wij komen tevens overeen dat bij eventuele geschillen, indien deze niet tussen u en ons in goed overleg kunnen worden opgelost, toetsing zal geschieden door de Spaanse rechtbank.

Uw financiële garantie

De Spaanse wetgeving biedt een zeer goede bescherming van door u betaalde gelden. Waarschijnlijk één van de beste van de Europese toeristen-industrie. In Spanje zijn alle reisagentschappen en touroperators verplicht een borgsom van 60.000 EUR te deponeren en, in aanvulling daarop, moet een aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten met een waarde van 210.000 EUR. Er zijn zeer strenge controles op de naleving van deze regelgeving. Verder zijn wij geregistreerd als officiële reis-agent/touroperator met C.I.A.N.-nummer 141308-2 (C.I.A.N is de Spaanse tegenhanger van de ANVR).

Reservering, bevestiging en betalingsvoorwaarden

Voor elke accommodatie geldt dat de definitieve beschikbaarheid op aanvraag is - via onze website kunt u gemakkelijk het aanvraagformulier doorsturen. Indien de accommodatie van uw keuze beschikbaar is kunt u een definitieve of optionele reservering maken. Een definitieve reservering dient u te bevestigen met een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag (minimum 200 EUR). Voor sommige accommodaties in Tarifa, Conil de la Frontera, Chiclana en Bolonia is dit percentage 50%. Het resterende bedrag dient 45 dagen voor aankomst te worden voldaan. In een aantal gevallen is het toegestaan om de resterende betaling bij aankomst te voldoen. Indien dit het geval is zullen wij dit automatisch op de proforma factuur vermelden. Wij wijzen u erop, dat indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, Casitas Select zich het recht voorbehoudt de reservering te annuleren en de cliënt aansprakelijk te stellen voor gemaakte kosten. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en zullen de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend.

Prijzen

De prijzen van de accommodaties zijn vermeld op onze website in EURO, per woning, per week. Via de kalender kunt u zelf prijzen opvragen voor kortere of langere verblijven. De huursom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen zoals die ons bekend waren op 1 januari van het huidige jaar. Ter plaatse te betalen kosten voor geleverde energie, water, telefoon en andere kosten direct samenhangend met het gebruik van de woning dienen met de verhuurder/ beheerder te worden afgerekend. Voor alle reserveringen geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek de gehele gereserveerde periode is verschuldigd. In de woningomschrijvingen en prijstabellen staat vermeld met welke bijkomende kosten u rekening dient te houden. Deze eventuele kosten dient u ter plaatse (contant) te voldoen.

  • Elektriciteit/gas kosten: deze zijn over het algemeen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
  • Verwarming: indien van toepassing staan deze kosten aangegeven. De kosten zijn naar verbruik, per kW/h of per week/dag. Voor open haardhout kan een bedrag in rekening worden gebracht. 
  • Linnengoed: bedlinnen en set handdoeken per persoon zijn inclusief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Grote badhanddoeken voor bij het zwembad/strand worden normaalgesproken niet verstrekt. Wij raden u aan om een aantal extra handdoeken mee te nemen; de ervaring leert dat er op vakantie nooit genoeg handdoeken kunnen zijn.
  • Eindschoonmaak: kosten voor de eindschoonmaak zijn inclusief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wij vragen wel van u om bij vertrek de woning netjes, bezemschoon, achter te laten en er voor te zorgen dat de keuken (inventaris) opgeruimd en schoon is. 
  • Kinderbedje en/of stoeltje: In de beschrijving van de woningen staat vermeld of een kinderbedje en/of kinderstoeltje aanwezig is, permanent of op aanvraag. Wordt het niet vermeld dan dient u het zelf mee te nemen. Wanneer het kinderbedje en/of -stoeltje "op aanvraag" beschikbaar is dan dient u de wenselijkheid bij boeking aan ons op te geven. In een aantal gevallen zijn hieraan kosten verbonden. Bedlinnen voor het kinderbedje dient u in de meeste gevallen zelf mee te nemen; dit is ter plaatse niet beschikbaar.

Speciale wensen & preferenties

Het kan zijn dat u bij het boeken bepaalde wensen (preferenties) heeft. Casitas Select geeft uw wensen door aan de accommodatie-verschaffer, maar kan op dit punt helaas geen garanties bieden, omdat de uiteindelijke beslissing bij de accommodatie-verschaffer ligt. Als een speciale voorkeur dermate belangrijk is dat het al dan niet boeken hiervan afhangt, dan spreken we van een essentie. Essenties dienen bij boeking uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden.

Reisverzekering / annuleringsverzekering / WA verzekering

Wij raden u sterk aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, ook indien u op korte termijn voor vertrek boekt. Als Spaans bedrijf kunnen wij helaas uitsluitend voor Spanjaarden een reisverzekering aanbieden. Het is daarom verstandig uw verzekeringsagent te raadplegen voor een passende verzekering. De meeste bekende Nederlandse verzekeringsmaatschappijen zoals Elvia, De Europeesche en de ANWB bieden ook op internet dergelijke verzekeringen aan. Het is eveneens belangrijk dat u over een in het buitenland geldige WA verzekering verzekering beschikt. Tijdens uw verblijf bent u aansprakelijk voor door toedoen van u en/of uw meereizende toegebrachte schade aan de vakantieaccommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Tot de meereizende behoort eenieder die deel uitmaakt van het reisgenootschap, dan wel anderszins tot de kring van de huurder gerekend dient te worden. Indien de schade niet met de verhuurder/beheerder van de accommodatie is afgewikkeld, is Casitas Select gerechtigd de huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden en te lijden schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de op de boekingsbevestiging genoemde huurder. Degene die de reis boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

Prijsveranderingen

Casitas Select behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de verschuldigde heffingen (bijvoorbeeld BTW of toeristenbelasting) daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag worden doorberekend. Indien hiertoe alsnog wordt overgegaan moet deze belasting ter plaatse extra worden betaald. Kennelijke fouten en vergissingen in de website of aangeboden arrangementen binden Casitas Select niet.

Annulering of reserveringswijzigingen

Annuleringen dienen schriftelijk of per e-mail gemeld te worden bij Casitas Select. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de cliënt, zijn voor iedere cliënt naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd: 

  • bij annulering tot 45 dagen voor de dag van aankomst: 25% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 45ste dag (inclusief) tot de 30ste dag voor de dag van aankomst: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 30ste dag (inclusief): 100% van de reissom.

Aankomst- en vertrektijden

In het algemeen geldt de zaterdag als dag van aankomst en vertrek (wisseldag). De aankomsttijden liggen globaal tussen 16.00 en 19.00 uur; het vertrek dient meestal tussen 08.00 en 10.00 uur plaats te vinden. In uw gedetailleerde reisbescheiden staan de tijden vermeld die voor uw vakantiewoning gelden. De huurperiode wordt bepaald door deze tijden. Eerdere aankomst of later vertrek is niet mogelijk i.v.m. het gereed maken van de woning.

Uw verantwoordelijkheden

Bij de meeste huizen en appartementen dient bij aankomst een waarborgsom betaald te worden (contant). De borg wordt door de verhuurder of agent bewaard en in het algemeen bij vertrek aan u teruggegeven, onder aftrek van de eventuele bijkomende kosten of door u veroorzaakte schade. Ook kunnen extra noodzakelijke schoonmaakkosten in rekening worden gebracht als u de woning niet volgens afspraak heeft achtergelaten (zie 'schoonmaak bij vertrek'). Bij enkele huizen en appartementen wordt de borg na vertrek op uw rekening overgemaakt (laat in dergelijke gevallen uw rekeningnummer achter, met IBAN/BIC-code). Ook bij vertrek vóór het normale tijdstip (za. 8-10 uur) zal de borg soms aan u overgemaakt of nagestuurd worden. Voor uw vertrek mag de accommodatieverschaffer de inventaris van uw vakantieverblijf controleren. Het voldoen van de waarborgsom ter plaatse en het terugontvangen ervan is een zaak tussen verhuurder (eigenaar/receptie/lokale agent) en huurder. Casitas Select is niet aansprakelijk voor eventuele problemen die hieromtrent kunnen ontstaan. Het aantal personen genoemd in de beschrijving van de vakantiewoning is het maximum toegestane aantal (ongeacht het aantal vermelde slaapplaatsen). Baby's worden hierin meegerekend, tenzij anders aangegeven. U dient ons bij boeking het juiste aantal personen op te geven. Mocht dit aantal later wijzigen, dan dient u dit aan ons door te geven. Dit geldt ook voor eventuele logées. Bewoning door meer personen dan het maximum toegestane aantal is niet geoorloofd, op straffe van onmiddellijke verwijdering uit de gehuurde accommodatie. Het plaatsen van tent of caravan in de tuin is niet toegestaan. In de beschrijving van uw vakantiehuis staat vermeld of een huisdier is toegestaan. Is dit het geval, dan is één huisdier toegestaan. Eventuele bijzonderheden kunt u natuurlijk altijd met ons bespreken. Het spreekt voor zich dat huisdieren niet in zwembaden en op bedden en stoelen mogen. Een EU-paspoort voor uw huisdier is verplicht. Hiervoor raden wij u aan contact op te nemen met uw dierenarts. Het meenemen van een huisdier dient u altijd bij boeking aan ons op te geven.

Klachten

Wij hebben onze uiterste best gedaan om er voor te zorgen dat de accommodatiebeschrijvingen en bijhorende foto’s een zo reëel mogelijk beeld te geven van de werkelijkheid. Indien u bij aankomst op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dan wordt er van u verwacht dat u daarvan direct melding maakt bij de verhuurder/beheerder. Deze zal er normaalgesproken van alles aan doen om uw ongemak of klachten op te lossen. Is de verhuurder/beheerder niet in staat om uw klacht naar tevredenheid te verhelpen, dan dient u terstond telefonisch contact op te nemen met het kantoor van Casitas Select in Cordoba (voor urgente zaken treft u een mobiel telefoonnummer aan de reisbescheiden). Alleen dan is Casitas Select in staat de volle aandacht aan de klacht te schenken om deze ter plekke zo snel mogelijk te doen opheffen. Achteraf in Nederland ingediende klachten kunnen niet worden geaccepteerd als u tijdens uw verblijf hiervan geen melding maakt (telefonisch of per fax). Uw klacht moet uiterlijk binnen één maand na beëindiging van de huurperiode schriftelijk en gemotiveerd bij Casitas Select worden ingediend. Per post: Calle Alcalá Zamora, 32, local 1-C, 14006 in Cordoba, Spanje of per e-mail via het adres info@casitas-select.com. Later ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

Onze verplichtingen en verantwoordelijkheden

Casitas Select is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen en schade of letsel berokkend aan haar cliënten, door welke oorzaak dan ook. Bij de keuze van onze vakantiehuizen en -appartementen hebben wij geprobeerd u zoveel mogelijk te behoeden voor bouwoverlast. Het komt incidenteel voor, dat in de directe omgeving van een accommodatie onverwacht bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Wij kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Hetzelfde geldt voor geluidsoverlast door buren, huisdieren, kerkklokken of landbouwwerktuigen. Wij kunnen u ook niet beschermen tegen milieuproblemen in uw vakantiestreek (bijv. vervuiling zeewater) en adviseren u eventuele publicaties hierover in de media te volgen.

Casitas Select